Terveyttä ja turvallisuutta koskevat sitoumukset

Työntekijöiden turvallisuus on Acconille erittäin tärkeää.
Hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettava tavalla, joka luo terveellisen työympäristön ja pitää työntekijät tyytyväisinä.
Accon pyrkii tarjoamaan työntekijöilleen turvallisen ja tuottavan työympäristön.
Käytäntöjämme ovat mm. seuraavat:

 • Olemme sitoutuneet vaalimaan työntekijöidemme terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.
 • Pidämme työpaikat turvallisina ja terveellisinä: kannustamme jatkuvasti kaikkia työntekijöitämme.
  Meillä on moraalinen ja oikeudellinen vastuu käyttäytyä ja toimia oman ja koko työyhteisön
  hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamiseksi.
 • Pyrimme edistämään puolueetonta vuoropuhelua
  pakkausalan liikekumppaneiden kesken,
  tehdäksemme myönteisen vaikutuksen
  ympäristö- ja pakkausalaan.
 • Solmiessamme sopimuksen
  yhteistyökumppaneiden ja
  partnereiden kanssa pyrimme harjoittamaan
  liiketoimintaa ihmisoikeuksien ja työelämän
  normien mukaisesti. Noudatamme myös lapsityövoiman
  käytön ja pakkotyön ehkäisemiseen, sekä
  vähimmäispalkkaan ja työoloihin liittyviä yleissopimuksia ja ohjeita.