safty is important

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat sitoumukset

Työntekijöiden turvallisuus on Acconille erittäin tärkeää. Hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettava tavalla, joka luo terveellisen työympäristön ja pitää työntekijät tyytyväisinä. Accon pyrkii tarjoamaan työntekijöilleen turvallisen ja tuottavan työympäristön.

Käytäntöjämme ovat mm. seuraavat:

  • Olemme sitoutuneet vaalimaan työntekijöidemme terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.
  • Pidämme työpaikat turvallisina ja terveellisinä: kannustamme jatkuvasti kaikkia työntekijöitämme. Meillä on moraalinen ja oikeudellinen vastuu käyttäytyä ja toimia oman ja koko työyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamiseksi.
  • Pyrimme edistämään puolueetonta vuoropuhelua pakkausalan liikekumppaneiden kesken, tehdäksemme myönteisen vaikutuksen ympäristö- ja pakkausalaan.
  • Solmiessamme sopimuksen yhteistyökumppaneiden ja partnereiden kanssa pyrimme harjoittamaan liiketoimintaa ihmisoikeuksien ja työelämän normien mukaisesti. Noudatamme myös lapsityövoiman käytön ja pakkotyön ehkäisemiseen, sekä vähimmäispalkkaan ja työoloihin liittyviä yleissopimuksia ja ohjeita.