green globe

KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA

Laadunvarmistus ja ympäristönsuojelu ovat erittäin tärkeitä Acconille. Kokonaistavoitteenamme on luoda kannattavuutta ja kasvua vastuullisesti, huomioiden myös asiakkaamme ja ympäristö. Siksi annamme asiakkaillemme mahdollisuuden valita ympäristöystävällisiä ja kestäviä ratkaisuja.

Työskentelemme jatkuvasti vastataksemme pakkausratkaisujen kasvaviin dokumentaatio- ja sertifiointivaatimuksiin.  Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, jotta voimme varmistaa, että heidän tuotteidensa pakkaukset ovat oikeanlaisia ja asianmukaisesti sertifioituja. Valvomme ja auditoimme toimittajamme ja yhteistyökumppanimme säännöllisesti ja edellytämme heiltä dokumentoitua ympäristöpolitiikkaa.

Toimintaperiaatteemme 

 • Tarjoamme asiakkaillemme tarkoituksenmukaisia ja kestäviä pakkausratkaisuja, minimoiden materiaalien ympäristövaikutuksia ja valmistuksessa syntyvää jätettä.
 • Olemme sitoutuneita yhteistyöhön sidosryhmiemme kanssa, kehittääksemme kaikkia toimintamme osa-alueita.
 • Vaadimme yhteistyökumppaneitamme noudattamaan samoja korkeita eettisiä standardeja, jotka olemme asettaneet itsellemme.
 • Toimimme yrityksenä vastuullisesti ja toimintamme on turvallista sekä sisäisille-, että ulkoisille sidosryhmille.
 • Työskentelemme aktiivisesti kohti kestävämpää resurssien käyttöä ja ympäristöystävällisempiä toimitusketjuja.
 • Olemme osa kiertotaloutta ja Accon Greentechin avulla luomme tuotteillemme ”kierrätyskehän.
 • Edistämme kierrätysystävällisiä ratkaisuja Acconin “Ready-For-Recycling” (RFR) järjestelmällä.
 • Noudatamme kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä yrityksen periaatteita, ja vapaaehtoisia ohjelmia. Accon konserni seuraa, että sen kaikki toimipisteet ja yhteistyökumppanit noudattavat asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä ja Acconilla on selkeät menettelytavat, mikäli laiminlyöntejä havaitaan.
 • Käytämme parhaita mahdollisia materiaaleja ja aineita, jotka ovat ympäristöystävällisiä. Elintarvikehyväksytyissä tuotannoissamme käytetään elintarviketeollisuudelle hyväksyttyjä materiaaleja.

 

UN global compact goals

 

UN Global Compact

Accon on sitoutunut ylläpitämään YK:n UN Global Compactin periaatteita, johon kuuluvat ihmisoikeudet, työntekijän oikeudet, korruptionvastaisuus ja ympäristönsuojelu. Tässä yhteenveto siitä, miten Accon noudattaa näitä periaatteita:

Ihmisoikeudet:

 • Accon kunnioittaa ja tukee yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta ja takaa, että kaikkia yrityksen työntekijöitä kohdellaan arvokkaasti, oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. Toteutamme käytäntöjä ja menettelytapoja ehkäistäksemme syrjintää, pakkotyötä, lapsityötä ja muita ihmisoikeusrikkomuksia toiminnassamme ja tuotantoketjussamme.

Työntekijän oikeudet:

 • Accon tarjoaa työntekijöilleen turvallisen ja terveellisen työympäristön, joka noudattaa kaikkia työlakeja ja -määräyksiä. Tuemme yhdistymisvapautta ja työehtosopimuksia, jotka antavat työntekijöille mahdollisuuden ilmaista huolensa ja neuvotella oikeudenmukaisista työehdoista ja -olosuhteista. Edistämme monimuotoisuutta, tasa-arvoisuutta ja syrjinnän ehkäisyä työpaikallamme.

Korruptionvastaisuus:

 • Acconilla on nollatoleranssi korruptiota kohtaan sen kaikissa muodoissa, mukaan lukien lahjonta, kiristys ja kavallus.Olemme ottaneet käyttöön vahvat sisäiset valvontajärjestelmät sekä säännölliset auditoinnit varmistaaksemme avoimuuden ja vastuullisuuden kaikessa toiminnassamme.

Ympäristönsuojelu:

 • Accon tiedostaa ympäristökestävyyden tärkeyden ja pyrkii minimoimaan omat ympäristövaikutuksensa. Noudatamme ympäristölakeja ja -määräyksiä ja pyrimme vähentämään hiilijalanjälkeämme ja lisäämään resurssitehokkuutta. Etsimme aktiivisesti innovatiivisia ratkaisuja jätteiden minimoimiseksi, energian säästämiseksi ja uusiutuvien luonnonvarojen käytön lisäämiseksi.

Tuemme YK:n Kestävän kehityksen tavoitteita (SDG).Olemme EcoVadis ja Sedex jäseniä.